rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 175 výsledkov
Všestranný rozvoj, vyučovanie v maďarskom jazyku, poradenstvo pre deti, rodičov v Rimavskej Sobote.
  • Hviezdoslavova 24, 97901 Rimavská Sobota
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Súkromná základná umelecká škola, výtvarný odbor vykonáva umeleckú činnosť vo výtvarnej oblasti.
  • M. R. Štefánika 875/200, 09301 Vranov nad Topľou
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Odborné umelecké vzdelávanie pre deti predškolského veku, žiakov základných škôl, študentov stredných škôl, a taktiež pre dospelých.
  • Kamenárska 209, 96601 Hliník nad Hronom
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Základná škola v Žiline. Informácie o škole, projekty a aktivity školy, rozvrh, fotogaléria, kontakty.
  • Karpatská 8063/11, 01008 Žilina
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Poskytovanie vzdelávania v umeleckých odboroch - výtvarníctvo, hudba, tanec, audiovizuálna a multimediálna tvorba, literárno-dramatický odbor.
  • Horné Rakovce 1440/29, 03901 Turčianske Teplice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením, mentálnym postihnutím v špeciálnej základnej škole, odbornom učilišti a praktickej škole. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.
  • Poľná 1, 07501 Trebišov
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Poskytovanie základného vzdelania, školské kluby a mimoškolské aktivity, športové a záujmové krúžky, materská škola, stravovanie v školskej jedálni.
  • Radvaň nad Laborcom 278, 06701 Radvaň nad Laborcom
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Základná škola s materskou školou Župčany - základné informácie o škole, poskytnutie rozvrhov jednotlivých tried, informácie o rade školy, rodičovskej rade a školský poriadok.
  • Župčany 171, 08001 Župčany
1 hodnotenie
1 hodnotenie
vyhľadávanie
Predprimárne vzdelávanie v materskej škole a primárne vzdelávanie žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy. Školský klub detí je organizačnou súčasťou základnej školy.
  • Vychylovka 687, 02305 Nová Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Súkromná základná umelecká škola poskytuje vzdelanie v odboroch tanec, výtvarníctvo, divadlo, hudba, audiovizuálna a multimediálna tvorba.
  • Škultétyho 1, 94911 Nitra
1 hodnotenie
1 hodnotenie