rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 175 výsledkov
Umelecká škola ponúka hudobný, tanečný a výtvarný odbor pre žiakov v rámci základného vzdelania v Humennom.
  • Námestie slobody 57, 06601 Humenné
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Základná škola s materskou školou v Kamenici poskytuje vzdelanie na prvom stupni. Dôraz kladie na výučbu materinského jazyka a matematiky a doplnené sú vlastivedou, hudobnou a výtvarnou výchovou.
  • Kamenica 645, 08271 Kamenica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Stránka základnej školy poskytujúca informácie škole, žiakoch, učiteľoch, predmetoch, krúžkoch a rozvrhu hodín.
  • Uzovské Pekľany 67, 08263 Uzovské Pekľany
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Poskytovanie základného vzdelania, mimoškolské aktivity pre deti. Výučba cudzích jazykov, podpora počítačovej gramotnosti.
  • Lipovce 125, 08236 Lipovce
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Škola sa zameriava na cudzie jazyky a informatiku.
  • Kežmarská 28, 04011 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Poskytovanie základného vzdelania a výchova žiakov, organizovanie výletov, účasť sa na súťažiach.
  • Sídlisko 165, 04964 Sirk
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Stránka spojenej školy Belá, novinky, súťaže, zoznamy krúžkov, dokumenty, projekty a školský časopis.
  • Oslobodenia 165, 01305 Belá
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Ponuka umeleckého vzdelávania vo výtvarnom a hudobnom odbore.
  • Matúšková 1632/5, 02601 Dolný Kubín
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Súkromná základná umelecká škola sa zameriava na vyučovanie spevu, herectva, tanca a výtvarnej výchovy.
  • Krosnianska 959/6, 04022 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Škola poskytuje vzdelanie a výchovu mentálne postihnutým deťom, ktoré majú narušenú alebo systémovo nedostatočne vyvinutú reč.
  • Pod Kalváriou 941, 95501 Topoľčany
1 hodnotenie
1 hodnotenie