rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 175 výsledkov
Informácie o škole, pracovníkoch, knižnici, projektoch, činnosti školy pre žiakov a ich rodičov.
  • Gašpara Haina 37, 05401 Levoča
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Škola je zameraná na vyučovanie v anglickom jazyku a poskytuje žiakom bilingválnu výuku.
  • Oravská cesta 11, 01001 Žilina
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Základná škola v Snine poskytuje informácie pre žiakov, učiteľov aj rodičov. Spolupracuje na rôznych projektoch v rámci základného vzdelania.
  • Komenského 2666/16, 06901 Snina
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Špeciálna základná škola zameraná na výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov i na vzdelávanie chorých a zdravotne oslabených detí, hospitalizovaných v nemocničnom zariadení.
  • Palárikova 2758, 02201 Čadca
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Škola sa zaoberá výchovou a vzdelávaním detí od 6 do 15 rokov poskytujúca základné vzdelanie a ich príprava na ďalšie štúdium.
  • Sibírska 39, 83102 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Poskytovanie umeleckého vzdelania vo výtvarnom, tanečnom, hudobnom a literárno-dramatickom odbore.
  • M.R.Štefánika 9, 90201 Pezinok
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Katolícka škola poskytuje primárne vzdelávanie s ročníkmi 1. - 4. Škola má vypracovaný školský vzdelávací program, podľa ktorého sa vyučujú cudzie jazyky už od prvého ročníka.
  • Sládkovičova 1994/30, 09302 Hencovce
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Katolícka základná škola vyučuje žiakov prvého až štvrtého ročníka. Stránka poskytuje informácie o žiakoch, učiteľoch, predmetoch, krúžkoch a školskom klube detí.
  • Kopanická 286, 95193 Machulince
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Výchova a vzdelávanie mládeže od 6 do 15 rokov.
  • Školská 297, 05561 Jaklovce
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť prevádzkuje súkromnú umeleckú školu.
  • Macharova 1, 85101 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie