rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 175 výsledkov
E-shop
vyhľadávanie
Materská a základná škola s vyučovacím jazykom ukrajinským poskytuje základné vzdelanie s možnosťou internátneho ubytovania. Zameriava sa na cudzie jazyky, regionálnu problematiku a umeleckú činnosť.
  • Lesná 28, 06601 Humenné
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Škola sa zameriava na vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím a s kombinovaným postihnutím.
  • Karpatská 1, 81105 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Škola umožňuje deťom a mladým ľuďom získať základné životné zručnosti a schopnosti potrebné pre osobný rozvoj, budúce zamestnanie a aktívne európske občianstvo.
  • Slobody 1, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
vyhľadávanie
Špeciálna škola v Handlovej - informácie o škole, žiakoch, predmetoch, mimoškolských aktivitách pre žiakov a učiteľov.
  • Nám. baníkov 20, 97251 Handlová
1 hodnotenie
1 hodnotenie
odporúčame
Cirkevná základná škola v Smižanoch poskytuje vzdelanie pre 1 - 9. ročník katolíckych základných škôl.
  • Smreková 38, 05311 Smižany
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Ponuka umeleckého vzdelávania v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.
  • Exnárova 6A, 82103 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutých detí.
  • Vojenská 13, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Základná škola a internát pre deti s poškodeným sluchom.
  • ČSA 183/1, 96732 Kremnica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Informácie o škole, študentoch, učiteľoch. Škola sa zameriava na všestranný rozvoj osobnosti žiakov.
  • Záhradná 2, 97701 Brezno
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Základná škola rodinného typu zabezpečujúca výchovu a vzdelávanie deti prvého stupňa, vrátane detí s individuálnymi potrebami.
  • Trstená 475, 02351 Raková
1 hodnotenie
1 hodnotenie