rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 156 výsledkov
Zabezpečuje odvoz a likvidáciu odpadu v Bratislave a blízkom okolí pristavením veľkokapacitných kontajnerov. Taktiež zabezpečuje nakládku odpadu nakladačom.
  • Obežná 6, 82102 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Spoločnosť poskytuje komplexné služby odpadového hospodárstva, výkup rôznych druhov odpadov a poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva.
  • Průmyslová 1147, 68601 Uherské Hradiště
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Zabezpečenie odvozu a odstránenia odpadu, bioodpadu, prenájom kontajnerov podľa potrieb, poradenská činnosť, upratovacie a búracie práce, predaj a doprava piesku a štrku.
  • Na Veselí 8, 14000 Praha
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Spoločnosť realizuje aktivity v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi - dekontamináciu, sanáciu, likvidáciu ropného znečistenia, zneškodňovanie odpadov.
  • Rastislavova 58, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Firma sa zaoberá spracovaním drevného odpadu na ekologické a vysokoenergetické palivo.
  • Kráľova Lehota 276, 03233 Kráľova Lehota
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zameriava na prenájom vlastných nehnuteľností a poskytovanie komunálnych služieb.
  • Rakovice 42, 92208 Rakovice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Firma sa zaoberá výkupom, exportom, spracovaním, triedením a úpravou železného šrotu a farebných kovov. Poskytuje komplexné služby likvidácie a demontáže nepotrebných technologických zariadení.
  • Podnikateľská 8, 04017 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Poskytovanie služieb v rámci odstránenia odpadu rôzneho druhu v Plaveckom Podhradí.
  • Plavecké Podhradie 2, 90636 Plavecké Podhradie
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma zabezpečuje komplexné riešenie povinností výrobcov a dovozcov v oblasti elektrozariadení, obalov, prenosných batérií a akumulátorov.
  • Račianska 71, 83102 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zaoberá vodoinštalatérstvom a čistením kanalizácií, kovovýrobou.
  • Nosice 51, 02001 Púchov
1 hodnotenie
1 hodnotenie