rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 28 výsledkov
Poskytovanie špecializovanej starostlivosti v neštátnom domove dôchodcov.
  • Prúdová 14, 82105 Bratislava
7 hodnotení
7 hodnotení
odporúčame
Spoločnosť poskytuje krátkodobú pomoc pri opatere detí a starších osôb.
  • Mraziarenská 6, 82108 Bratislava
2 hodnotenia
2 hodnotenia
vyhľadávanie
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach.
  • Rusovská cesta 58, 85101 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Agentúra domácej ošetrovateľskej a opatrovateľskej služby - pomoc pri hygiene, upratovaní, varení, bežných nákupoch a ošetrovanie rán, prevencie dekubitov, rehabilitácie a iné výpomocné služby.
  • Röntgenova 12, 85101 Bratislava
4 hodnotenia
4 hodnotenia
Denné pobyty, dočasné pobyty a trvalé pobyty pre seniorov - ubytovanie, stravovanie, zaopatrenie, aktivačná logoterapeutická starostlivosť, sociálne a psychologické poradenstvo.
  • Rozvodná 25, 83101 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Denný stacionár, ktorý poskytuje nadštandardné opatrovateľské služby pre seniorov - stravovanie, lekársky dohľad, kondičné cvičenia, fyzioterapia, komunikačné aktivity a iné záujmové činnosti.
  • Hybešova 17, 83106 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Domov dôchodcov poskytuje ubytovanie, stravu, pranie a upratovanie na izbách. Okrem nevyhnutnej starostlivosti zabezpečí aj mnoho ďalších činností.
  • Pri vinohradoch 267, 83106 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb.
  • Rovniankova 1662/13, 85102 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Domáca opatrovateľská služba najmä pre seniorov, v rámci celej Bratislavy. Pomoc pri osobnej hygiene, pri príprave a podávaní stravy, pomoc v domácnosti, spoločnosť, prechádzky.
  • Haanova 26, 85104 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
odporúčame
Humanitná činnosť, poradenstvo a poskytovanie sociálnych služieb.
  • Lichardova 16, 81103 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie