rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 132 výsledkov
Firma sa zaoberá prácami vo výškach, montážou verejného osvetlenia, záručným a pozáručným servisom, rekonštrukciami, prenájmom plošín, orezávaním stromov, čistením fasád.
  • Ždiarska 19, 04012 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma zabezpečuje výškové, montážne a konštrukčné práce horolezeckou a špeciálnou technikou. Profesionál v oblasti vykonávaných prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou.
  • Nižná Revúca 201, 03474 Liptovské Revúce
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Špecializáciou firmy sú práce vo výškach prostredníctvom profesionálnej horolezeckej techniky - inštalácia veľkoplošných reklám, montáž bleskozvody, opravy oceľových konštrukcií, realizácia fasád.
  • Svätoplukovo 428, 95116 Svätoplukovo
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Výškové práce horolezeckou a speleologickou technikou. Čistenie, opravy a nátery fasád, inštalácia zábran proti vtáctvu, umývanie okien, rúbanie stromov, montážne práce vo výškach, poradenstvo.
  • Nový Zlíchov 3172/6, 15000 Praha
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma vykonáva výškové práce pomocou horolezeckej techniky, čistiace práce síl a zásobníkov, filtračné práce, výmenu a servis filtračných zariadení, montáž a demontáž lešenia.
  • A.Kostolného 303/8, 03101 Liptovský Mikuláš
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zaoberá stavebnými, výškovými, vyprosťovacími, potápačskými prácami, antikoróznymi, fasádnymi nátermi, renováciami plechových, fóliových, asfaltovo-betónových striech.
  • Terézie Vansovej 4, 91108 Trenčín
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Výškové práce s použitím horolezeckej techniky, výkon maliarskych, natieračských i klampiarskych prác. Oprava bleskozvodov i elektroinštalácie.
  • Mládežnícka 325/23, 01701 Považská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma vykonáva výškové práce, rúbanie, opilovanie a ošetrovanie stromov, murárske a stavebné práce, inštalatérske práce.
  • Andovce 8, 94123 Andovce
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť zaisťuje výškové práce pomocou horolezeckej techniky. Poskytuje čistenie a nátery fasád, ochranu proti holubom a montáže hromozvodov.
  • U lip 676, 15531 Praha
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Firma sa zaoberá výrobou, montážou a servisom svetelnej reklamy, grafickými návrhmi a webdizajnom, výrobou parkúrových prekážok.
  • Na Kope 41, 04016 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie