rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 464 výsledkov
Záujmové združenie právnických osôb vyvíja svoju činnosť ako nezisková organizácia. Jeho členmi sú slovenské firmy zaoberajúce sa opravami, modernizáciami a výrobou koľajových vozidiel a komponentov.
  • Môťovská cesta 259/11, 96003 Zvolen
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Organizácia združuje osoby so zameraním na výrobu šperkov a spracovanie drahých kovov.
  • Račianska 92, 83102 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
vyhľadávanie
Oficiálna stránka biskupstva rímskokatolíckej cirkvi prináša aktuálne informácie o biskupstve, udalostiach a seminároch.
  • Námestie baníkov 20, 04801 Rožňava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Spolok združuje záujemcov v oblasti letectva, organizuje vyhliadkové lety a vykonáva letecký výcvik pilotov vetroňov.
  • Staničná 13, 90851 Holíč
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Neformálne zoskupenie majetkovo prepojených spoločností.
  • Tatranská 304, 01701 Považská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Nadácia na prevenciu a liečbu drogových závislostí.
  • Haanova 17, 85104 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Organizácia združuje sedemnásť obcí v regióne Terchovská dolina a zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora za účelom prípravy a realizácie stratégie rozvoja regiónu.
  • Námestie sv. Floriána 1002, 01303 Varín
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Cieľom je podpora aktivít s verejnoprospešným cieľom, aktivít pre podporu vojakov, vojakov v zálohe, veteránov, zamestnancov rezortu obrany ale tiež ich rodín.
  • Za Kasárňou 3, 83247 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Organizácia poskytuje sociálne poradenstvo ľuďom s postihnutím, informuje o pomôckach, presadzuje zlepšenie zdravotníckej starostlivosti, sprostredkúva osobnú asistenciu ľuďom s postihnutím.
  • Vrútocká 8, 82104 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Prevádzkovanie resocializačného strediska pre drogovo závislých s cieľom znižovania sociálnych, zdravotných, ekonomických a právnych dôsledkov užívania psychoaktívnych látok.
  • Handlovská 11, 85101 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie