rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 29 výsledkov
Bytové družstvo, služby pre byty v danej lokalite.
  • Vojenská 14, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Profesionálna správa bytového hospodárstva. Finančné služby, administratívne zabezpečenie, údržba majetku a vykonávanie priebežných opráv.
  • Čárskeho 7, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome s vlastnou samosprávou podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z.Z.
  • Dneperská 4, 04012 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Správa a údržba bytov a domov.
  • Mäsiarska 26, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Správa nehnuteľností.
  • Kasárenské nám. 2, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zaoberá správou bytových a nebytových priestorov, spracovaním účtovníctva, vyúčtovaním a pohľadávkami.
  • Šoltésovej 3, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zaoberá správou bytového fondu, vedením účtovníctva a propagačnou činnosťou.
  • Južná trieda 82, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Správcovská firma, kompletná starostlivosť o dom - uzatváranie zmlúv o dielo a o prenájme s firmami, spísanie dohôd o vykonaní práce, vedenie účtov fondu opráv, vybavovanie úverov a príspevkov.
  • Szakkayho 1, 04001 Košice
2 hodnotenia
2 hodnotenia
Správa bytov a domov, zabezpečenie prevádzky, opráv a nepretržitej havarijnej služby. Zastupovanie vlastníkov, uzatváranie zmlúv a právna a technická pomoc.
  • Čínska 10, 04013 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť sa zameriava na správu a údržbu bytových a nebytových priestorov, organizovanie prípravy a realizácie výstavby družstevných bytových domov.
  • Národná trieda 66, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie