rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 107 výsledkov
Firma zabezpečuje zemné, výkopové a búracie práce.
  • Mudroňova 99, 81104 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Firma sa zameriava na pozemné a priemyselné stavby.
  • Chrapčiakova 29, 05201 Spišská Nová Ves
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť zameraná na opravy, rekonštrukcie a vyhotovenia asfaltových krytov komunikácií a chodníkov. Zimná údržba ciest.
  • Jazerná 1, 04012 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Profesionálne služby v oblastiach komplexného projektovania pozemných stavieb (vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby).
  • Revolučná 10, 01001 Žilina
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Automatizácia dopravy a telekomunikácii. Železničné zabezpečovacie zariadenia, oznamovacie a informačné zariadenia, diaľková kabelizácia, telekomunikačné systémy.
  • V. Tvrdého 8, 01211 Žilina
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť sa orientuje na výstavbu mostných objektov, sanáciu a rekonštrukciu mostných objektov, vodohospodárskych stavieb a iných inžinierskych konštrukcií.
  • Partizánska cesta 91, 97401 Banská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Výstavba, oprava a údržba komunikácií, chodníkov, parkovísk, búracie práce na dopravných komunikáciách, pokládky zámkovej dlažby, obrubníkov.
  • Štiavnická 5140, 03401 Ružomberok
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť ponúka služby pri príprave, riadení a realizácii inžinierskych, dopravných a pozemných stavieb.
  • Čajkovského 4, 81104 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zaoberá uskutočňovaním pozemných stavieb, prenájmom nehnuteľností, poskytovaním poradenských a sprostredkovateľských služieb.
  • Veľké Uherce 25, 95841 Veľké Uherce
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Spoločnosť sa venuje výstavbe, rekonštrukciám a opravám komunikácií a plochám pre cestnú a priemyselnú výstavbu.
  • Domové role 69/16516, 82105 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie