rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 423 výsledkov
Geodetická firma ponúka práce v katastri nehnuteľností ako geodetické plány na zameranie stavby, oddelenie pozemku a iné, práce inžinierskej geodézie a práce pre pozemkové úrady.
  • Vajanského 1976/14, 92101 Piešťany
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zameriava na geodetické práce, vymeriavanie pozemkov, výškopis, polohopis.
  • Štúrova 1409/17, 94901 Nitra
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Geodetické a kartografické práce, vytyčovanie hraníc pozemkovo-geometrické plány, tématické mapovanie.
  • Markušovská cesta 10, 05201 Spišská Nová Ves
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť poskytujúca geodetické a kartografické služby v oblasti inžinierskych činností v Žiline.
  • Bratislavská 3/279, 01001 Žilina
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zaoberá činnosťou v oblasti katastra nehnuteľností, inžinierskou geodéziou a ostatnými prácami v rámci profesie.Firma pôsobí najmä v regióne východného Slovenska.
  • Nám. gen. Štefánika 6, 06401 Stará Ľubovňa
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma poskytuje geodetické služby - projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia.
  • Wolkrova 4, 85101 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Geodetické a kartografické služby - služby v oblasti vytyčovania hraníc pre stavby a pozemky, geometrické plány, rôzne merania.
  • Komenského 135, 02201 Čadca
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Ponúka realitnú činnosť a geodetické a kartografické práce - kataster nehnuteľností, inžiniersku geodéziu, pozemkové úpravy.
  • Robotnícka 111/12, 90501 Senica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Polohopisné a výškopisné plány, zameranie skutočného stavu, geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov.
  • Švermova 1446/31, 92401 Galanta
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Geodetické práce - vytyčovanie hraníc, kontrola geometrických plánov.
  • Dobrovského 4, 81108 Bratislava
žiadne hodnotenia
žiadne hodnotenia