rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 423 výsledkov
Geodetické práce, geometrické plány, zameranie pozemkov a stavieb, vytyčovacie práce, polohopis - výškopis, porealizačné zameranie inžinierskych sietí.
  • Nitrianska 1255, 95131 Močenok
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zameriava na vykonávanie geodetických a kartografických prác.
  • Šumavská 8, 94901 Nitra
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Komplexné geodetické a kartografické činnosti v oblasti mapovania, inžinierskych stavieb a katastra nehnuteľností.
  • Vrútocká 43, 82104 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Realizácia geodetických a kartografických prác, poskytovanie všetkých služieb v tomto odbore.
  • Mierové námestie 18, 01901 Ilava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť sa zameriava na poskytovanie služieb v oblasti geodetických a kartografických prác.
  • Konštantínova 6, 08001 Prešov
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Vykonávanie kompletných geodetických prác na objednávku vrátane inžinierskej geodézie, overovaní, meraní a plánov.
  • Malohontská 22/16, 97901 Rimavská Sobota
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Geodetické a kartografické práce.
  • Poľná 6071/107, 97405 Banská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma poskytuje geodetické a kartografické služby, geometrické plány, vytyčovanie pozemkov, zameriavanie líniových stavieb.
  • Radlinského 19, 01001 Žilina
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma vykonáva geodetické a kartografické práce, sekretárske, kopírovacie služby.
  • Malý Horeš 414, 07652 Malý Horeš
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Geologické a kartografické práce.
  • Na revíne 19, 83000 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie