rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 423 výsledkov
Geodetické a kartografické práce, pozemkové úpravy, sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.
  • Košická 37, 82102 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť vykonáva práce v oblasti katastra nehnuteľností, v inžinierskej geodézii a špeciálne - odborné geodetické práce.
  • J. Vuruma 4, 94901 Nitra
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Geodetické zameranie, zakreslenie inžinierskych sietí, návrh riešenia projektu, vypracovanie projektu. Rozpočet stavby, vytýčenie stavby. Stavebný dozor.
  • Vrbická 1948, 03101 Liptovský Mikuláš
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Poskytovanie služieb v odbore geodézie - geometrické plány, vektorizácia, výstavba bodových polí, polohopisné a výškopisné plány, zameranie inžinierskych sietí a iné geodetické aktivity.
  • Bratislavská 29/A, 93101 Šamorín
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Geodetická spoločnosť, ktorá vyhotovuje geometrické plány, vytyčuje hranice pozemkov, zameriava sa na polohopisné zamerania, vektorizáciu a digitalizáciu máp, tvorbu účelových máp a iné činnosti.
  • Konštantínova 3, 08001 Prešov
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Geodetické práce v stavebníctve a vypracovávanie geometrických plánov a vytýčenie stavieb.
  • Železničná 47, 94110 Tvrdošovce
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Geodetické a kartografické práce, projekcia. Poradenstvo, sprostredkovateľská činnosť.
  • Atletická 13, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Projektovanie, geodetické a kartografické služby.
  • Bytčická cesta 89, 01009 Žilina
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma orientovaná na ponuku geodetických prác v oblasti spracovania geometrických plánov, inžinierskej geodézie a poradenstva.
  • Davidov 252, 09303 Davidov
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Ponúka kompletný geodetický servis pre oblasť katastrálnych prác a inžinierskej geodézie.
  • Robotnícka 80/74, 90501 Senica
1 hodnotenie
1 hodnotenie