rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 423 výsledkov
Firma vykonáva inžiniersku činnosť.
  • Biringerova 9, 94901 Nitra
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Geodetické a kartografické služby a geometrické plány.
  • Západná 2502/22, 91108 Trenčín
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť poskytuje služby v oblasti inžinierskej geodézie a katastra nehnuteľností. Projektovanie stavieb, kúpa, predaj a prenájom realít.
  • Čermeľská 3, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma ponúka geodetické služby - vytýčenie pozemkov, zameranie rozostavanej stavby, stavby ku kolaudácii, zapísanie vecného bremena.
  • 9. mája 26, 08301 Sabinov
1 hodnotenie
1 hodnotenie
odporúčame
Geodetické práce a služby, geometrické plány, vytyčovanie, polohopisné a výškopisné zameranie, poradenstvo v oblasti katastra.
  • Moskovská 2338/40, 97404 Banská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Ponúka geodetické a kartografické služby. Geometrické plány, vytyčovacie práce hlavne v okrese Sabinov.
  • Rožkovany 293, 08271 Rožkovany
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma ponúka geodetické práce v celom rozsahu - vytýčenie hraníc pozemkov, vytýčenie a osadenie stavieb, oddelenie parcely pre výstavbu, zameranie rozostavaných stavieb, geometrický plán.
  • Beňovolehotská 2140/66, 02601 Dolný Kubín
žiadne hodnotenia
žiadne hodnotenia
Geodetické a kartografické práce, inžinierska činnosť a poradenstvo pri majetkovo-právnom vysporiadaní nehnuteľností.
  • Hornádska 252/16, 05914 Spišský Štiavnik
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zameriava na geodetickú a kartografickú činnosť.
  • Bočná 232/2, 04420 Malá Ida
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma ponúka vykonávanie geodetických a kartografických prác.
  • K. Nagya 44/10, 94501 Komárno
1 hodnotenie
1 hodnotenie