rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 423 výsledkov
Firma sa zaoberá geodetickými prácami realizovanými v oblasti investičnej výstavby a katastra nehnuteľností. Tvorba Borna výkresov a databáz pre správcov budov.
  • Konštantínova 3, 08001 Prešov
1 hodnotenie
1 hodnotenie
odporúčame
Práce v oblasti katastra nehnuteľností, v inžinierskej geodézií, špeciálne - odborné geodetické práce, realitná činnosť.
  • 17. novembra 14, 06401 Stará Ľubovňa
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Geodetické a kartografické činnosti, maloobchod s meracou technikou.
  • Pribinova 970/24, 01701 Považská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Komplexné služby v oblasti geodézie, merania, zamerania inžinierskych sietí, vytýčenie stavieb.
  • Vavilovova 1181/8, 85101 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť vykonáva inžiniersko-geologický prieskum, realizačné projekty a geotechnický dozor.
  • Podunajská 25, 82106 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma vykonáva geodetické a kartografické práce - zameriavanie a vytyčovanie pozemkov a budov, vyhotovovanie geometrických plánov, polohopisné a výškopisné plány, poskytovanie poradenstva.
  • Radlinského 2751, 90101 Malacky
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť sa zameriava na geodetické a kartografické práce, demolácie a búracie práce.
  • Ľudová 10, 91701 Trnava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma poskytuje geodetické práce ako zameranie domu, rozostavaných stavieb, oddelenie časti pozemku, vytyčovanie hraníc pozemkov a určenie vlastníctva k pozemku.
  • Partizánska 13, 91101 Trenčín
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Komplexné geodetické práce - merania, plány, vytyčovanie hraníc.
  • Keratsínske námestie 1, 08001 Prešov
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť vykonáva geodetické a kartografické práce.
  • Priemyselná 2, 94901 Nitra
1 hodnotenie
1 hodnotenie