rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 423 výsledkov
Geodetická kancelária. Geodetické a kartografické činnosti, vytyčovanie hraníc. Projekty pozemkových úprav.
  • Sv. Michala 2, 93401 Levice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Geodetická kancelária s moderným technickým a technologickým vybavením ponúkajúca komplexné služby a poradenstvo v oblasti geodézie, kartografie a katastra.
  • Jašíkova 2, 82103 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Spoločnosť sa zaoberá poskytovaním geodetických služieb pre stavebné organizácie, projekčné kancelárie, mestské úrady.
  • Tuřanka 111, 62700 Brno
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Inžinierska geodézia. Vyhotovenie geodetických plánov.
  • Štefánikova 1638/22, 02001 Púchov
8 hodnotení
8 hodnotení
Geometrické plány, geodetické zamerania a vytýčenia, zákresy a vytýčenia inžinierskych sietí.
  • Novohorská 7492/42, 83106 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Kartografické a geodetické služby, vyhotovovanie geometrických plánov.
  • Železničná 32, 91501 Nové Mesto nad Váhom
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Geodetické práce v meste Čadca - geometrický plán, vytyčovanie hraníc pozemkov, vytyčovanie stavieb, polohopisné a výškopisné zameranie územia, .orealizačné zameranie inžinierských sietí a stavieb.
  • Horná 2580, 02201 Čadca
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Geodetická kancelária - geometrické plány, vytyčovanie majetkovej hranice, polohopisné a výškové plány, zameranie inžinierskych sietí.
  • Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Poskytovanie geodetických a kartografických prác, poradenské služby.
  • Kollárova 1302/12, 01841 Dubnica nad Váhom
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Geodetické a kartografické práce, overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác.
  • Námestie Slobody 79, 09301 Vranov nad Topľou
1 hodnotenie
1 hodnotenie