rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 423 výsledkov
Kompletné služby v oblasti geodézie a kartografie - výškopisy, polohopisy, vymeriavanie, geometrické plány.
  • Kmeťovo námestie 2795/3, 81107 Bratislava
4 hodnotenia
4 hodnotenia
Geodetické práce vo výstavbe, dokumentácia inžinierskych sietí, sledovanie posunov a deformácií, geometrické plány, zameranie stavieb, poradenstvo.
  • Kmeťova 36, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zaoberá geodetickými činnosťami. Poskytuje vyhotovenie geometrických plánov pre účely vkladu, zápisu, alebo zmeny vlastníckych a iných práv do katastra. Poskytuje aj ďalšie služby.
  • Záhorácka 54, 90101 Malacky
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma ponúka projekty pozemkových úprav, účelové mapovanie, práce v katastri nehnuteľností, informačné systémy o území, geometrické plány, vytyčovacie práce, vecné bremená, spracovanie zmlúv.
  • Námestie slobody 98, 90901 Skalica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zameriava na vykonávanie geodetických a kartografických prác, vytyčovanie hraníc, vektorizáciu a digitalizáciu mapových podkladov a iné. Bližší popis služieb a cenník prác nájdete na stránke.
  • Dopravná 14, 93405 Levice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Geodetické a kartografické služby - geometrické plány, vytyčovanie pozemkov, digitalizácia a vektorizácia pozemkových máp, zameriavanie líniových stavieb.
  • Priehradná 4, 03601 Martin
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Komplexné služby a poradenstvo v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností - vyhotovovanie geometrických plánov vytýčenie hraníc pozemkov a stavieb, polohopisné a výškopisné plány.
  • Čajkovského 6327/29, 91708 Trnava
žiadne hodnotenia
žiadne hodnotenia
Geodetické práce, správa počítačových sietí, poskytovanie software, kompletizácia výpočtovej techniky z dodaných komponentov, poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky.
  • Skuteckého 32, 97401 Banská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Firma ponúka služby v oblasti geodézie, kartografie, pozemkových úprav.
  • Masarykova 16, 08001 Prešov
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Geodetická kancelária v Bratislave. Poskytuje geodetické služby a práce, geometrické plány, vytyčovanie pozemkov.
  • Radlinského 28, 81107 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie