rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 53 výsledkov
Dozor a poradenstvo v stavebníctve, inžinierska činnosť vo výstavbe, zameriavanie skutkového stavu objektov, poradenstvo na trhu s nehnuteľnosťami, znalec v odbore pozemné stavby.
  • Svetlá 5, 81102 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Znalecké posudky v odbore doprava cestná - odvetvia - nehody v cestnej doprave, stanovenie hodnoty, výšky škody a posúdenia technického stavu cestných vozidiel. poradenská a konzultačná činnosť.
  • Ostrov 199, 92201 Ostrov
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť realizuje oceňovanie a riadenie stavebnej výstavby, vykonáva i inžiniersku činnosť a správu budov.
  • Bajzova 3252, 01001 Žilina
1 hodnotenie
1 hodnotenie
odporúčame
Znalec nehnuteľností.
  • J. Hollého 59, 07101 Michalovce
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Znalci a stavební inžinieri. Znalecké posudky na nehnuteľnosti - byty, pozemky, stavby, rozostavané stavby a iné.
  • Čajakova 21, 81105 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť zabezpečuje stanovenie trhovej cenovej nehnuteľností - oceňovanie realít. Overovanie správnosti stanovenia trhovej ceny nehnuteľností u ocenení vypracovaných inými osobami. Konzultácie.
  • Fazuľová 1, 81107 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
odporúčame
Súdna znalkyňa v odbore oceňovanie nehnuteľností. Znalecké posudky a odhad cien bytov, domov, priemyselných stavieb a pozemkov.
  • Švabinského 16, 85101 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Znalecké posudky pri odhade úradnej a tržnej ceny nehnuteľností. Tvorba kúpnych a darovacích zmlúv.
  • Trávnice 902, 51101 Turnov
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Vypracovanie znaleckých posudkov z oblasti strojárstvo, odhad hodnoty strojových zariadení a stroje na všeobecné účely.
  • Vištucká 2, 90081 Šenkvice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zaoberá znaleckou činnosťou, poskytuje odborné stanoviská a vyjadrenia v odboroch ekonomika a riadenie podnikov.
  • Hronská 1, 96001 Zvolen
1 hodnotenie
1 hodnotenie