rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 53 výsledkov
Firma sa zaoberá znaleckou činnosťou v oblasti cestnej dopravy a strojárstva.
  • Veterná 20, 91701 Trnava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Ponúka dopravno-inžinierske štúdie, posúdenie križovatiek, vjazdov na štátne cesty, hlukové a emisné štúdie, zámery podľa zákona č.24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
  • Ludvíka Svobodu 52, 97632 Badín
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Znalec v oblasti elektrotechniky. Výpočet hodnoty elektroniky, elektronických zariadení a strojov.
  • L. Svobodu 3795/26, 07501 Trebišov
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Patentová, známková a znalecká kancelária poskytuje komplexné služby v oblasti práv duševného vlastníctva - patenty, úžitkové vzory, ochranné známky, dizajny, autorské práva.
  • Pluhová 78, 83103 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Znalecká spoločnosť sa špecializuje na oceňovanie a hodnotenie podnikov, oceňovanie nehnuteľností, strojov, akcií, pohľadávok a záväzkov. Vykonáva aj audit podnikov.
  • Alejová 5, 04011 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Súdny znalec v odbore cestná doprava - technický stav cestných vozidiel, nehody v cestnej doprave, odhad hodnoty cestných vozidiel.
  • Priebežná 489/7, 03104 Liptovský Mikuláš
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Znalecké posudky v prípadoch stanovenia všeobecnej hodnoty strojových zariadení, stanovenia výšky škody, reklamačných konaní a zisťovanie porúch a havárii.
  • Záhradná 4, 97201 Bojnice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Geológia, ťažba, súdny znalec, oceňovanie ložísk.
  • Na Revíne 19, 83101 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť vykonáva znaleckú činnosť, vypracovanie znaleckých posudkov, oceňovanie podnikov.
  • Benického 11, 94901 Nitra
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Znalecká a projekčná kancelária v obore bezpečnosti práce v stavebníctve.
  • Štramberská 1127/28, 74221 Kopřivnice
1 hodnotenie
1 hodnotenie