rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 365 výsledkov
Verejná správa obce, služby občanom, overovanie dokumentov, správa daní a poplatkov.
  • Trenčianske Bohuslavice 135, 91306 Trenčianske Bohuslavice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
vyhľadávanie
Cieľom organizácie pre migráciu je pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom.
  • Grösslingová 4, 81109 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Orgán vykonáva štátny dozor a ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie, vykonáva štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia.
  • Karloveská 2, 84222 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Bratislavská organizácia zabezpečujúca poskytovanie odbornej, technickej a materiálnej pomoci určenej materským školám a školským zariadeniam.
  • Bohrová 1, 85101 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Mimovládna, nezisková organizácia združujúca ľudí so záujmom o životné prostredie.
  • Mierové námestie 29, 91101 Trenčín
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Inštitút sa zameriava na odborné a metodické riadenie stredných škôl, tvorbu vzdelávacích projektov, vzdelávacích a odborno - pedagogických činností pri riešení otázok.
  • Bellova 54/A, 83007 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Činnosť neziskovej organizácie je zameraná na pestovanie a spracovanie niekoľkých druhov šľachtenej vŕby košikárskej - chránená dielňa.
  • Orechová-Skleníky 2890, 08501 Bardejov
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Krízové stredisko pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.
  • Spišské námestie 4, 04012 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Detský domov sa zaoberá starostlivosťou o deti do 15 rokov.
  • Dlhá 179, 94901 Nitra
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Agentúra je príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva SR s celoslovenskou pôsobnosťou, podporuje politiku EÚ so zameraním na rozvoj vidieka.
  • Akademická 4, 94901 Nitra
1 hodnotenie
1 hodnotenie