rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 34 výsledkov
Stránka Obecného úradu Šurice - aktuálne informácie o dianí, kultúrne a športové podujatia a rôzne oznamy.
  • Šurice 179, 98033 Hajnáčka
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Podpora, ochrana a rozvoj verejného zdravia obyvateľov v územnom obvode Zvolen, Detva a Krupina.
  • Nádvorná 3366/12, 96001 Zvolen
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, termálneho kúpaliska a parkovacej plochy. Správa cintorína.
  • Hlavná 52/75, 99102 Dolná Strehová
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Spoločnosť sa zaoberá odpadovým hospodárstvom, prevádzkovaním skladu, službami obce Polomka.
  • Osloboditeľov 12, 97666 Polomka
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Organizácia združuje daňových poradcov zapísaných v zozname vedenom komorou na základe osobitného zákona. Poskytuje im profesijnú ochranu a podmienky pre ďalší rozvoj.
  • Námestie SNP 7, 97401 Banská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Stavovská organizácia zastupujúca záujmy lektorov a kariérnych poradcov, ktorá myslí na ich osobný rast a kariérny rozvoj. Firemné vzdelávanie a kurzy pre verejnosť.
  • Nám. Š.Moyzesa 4, 97401 Banská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť spravuje vodné toky a povodia na Slovensku.
  • Radničné námestie 8, 96955 Banská Štiavnica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Prevádzka a údržba športového areálu. Organizovaná aj neorganizovaná skupinová činnosť s telesnou výchovou, športovou a rekreačnou aktivitou občanov.
  • ŠLN 34, 97701 Brezno
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Organizácia sa zaoberá poľovníckou činnosťou a ochranou lesnej zvery.
  • Turová 80, 96234 Turová
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Nezisková organizácia pôsobiaca v oblasti poľovníctva.
  • Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
1 hodnotenie
1 hodnotenie