rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 143 výsledkov
E-shop
vyhľadávanie
Cieľom organizácie pre migráciu je pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom.
  • Grösslingová 4, 81109 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Orgán vykonáva štátny dozor a ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie, vykonáva štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia.
  • Karloveská 2, 84222 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Bratislavská organizácia zabezpečujúca poskytovanie odbornej, technickej a materiálnej pomoci určenej materským školám a školským zariadeniam.
  • Bohrová 1, 85101 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Inštitút sa zameriava na odborné a metodické riadenie stredných škôl, tvorbu vzdelávacích projektov, vzdelávacích a odborno - pedagogických činností pri riešení otázok.
  • Bellova 54/A, 83007 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Organizácia sa zaoberá prípravou, spracovávaním a vydávaním encyklopedických diel so snahou sprístupniť verejnosti najnovšie vedecké poznatky zo všetkých odborov.
  • Bradáčova 7, 85102 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Zväz záhradkárov Slovenska, ponúka poradenskú činnosť v tejto oblasti, výstavy ovocia, zeleniny a kvetín, súťaže a podobne.
  • Havličkova 34, 81702 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Spoločnosť zabezpečujúca organizáciu podporu rozvoja štatistického systému SR.
  • Leškova 16, 81795 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Činnosť odborového zväzu.
  • Kočánkova 1, 85104 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Komora geodetov a kartografov usporadúva geodetickú konferenciu slovenské geodetické dni za účasti odborných prednášateľov.
  • Na paši 4, 82102 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Nezisková mimovládna organizácia ochrancov životného prostredia, ktorá sa zameriava na problémy celosvetového významu ohrozujúce životné prostredie.
  • Vančurova 7, 81499 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie