rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 26 výsledkov
Oficiálna stránka mesta Gelnica poskytujúca informácie o meste, inštitúciách a organizáciach, rôznych projektoch a poskytovaných službách.
  • Banícke námestie 4, 05601 Gelnica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Krízové stredisko pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.
  • Spišské námestie 4, 04012 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Úrad je zameraný na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia.
  • Špitálska 3, 04801 Rožňava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť združuje lekárov, podáva aktuálne informácie z oblasti zdravotníctva a medicíny.
  • Cottbuská 13, 04023 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Odborná organizácia zameraná na podporu inovatívneho rozvoja regiónov, miest a obcí.
  • Floriánska 17, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Združenie umeleckých a tvorivých dielní, vzdelávacích aktivít podporuje záujem o výtvarné techniky a remeselné zručnosti, záujem o arteterapiu.
  • Slovenskej jednoty 42, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Mimovládna organizácia na pomoc a podporu vznikajúcim spoločenstvám vlastníkov bytov.
  • Južná trieda 93, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Akreditovaný certifikačný a inšpekčný orgán na systémy manažérstva bezpečnosti potravín ISO 22000.
  • Garbiarska 5, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Záujmová organizácia obyvateľov košickej záhradkárskej oblasti Šaca Nova.
  • Viedenská 14, 04013 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Firma sa zaoberá certifikáciou v oboroch stavebníctvo, zdravotníctvo, strojárstvo, doprava, skladovanie a spoje, poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo, hutníctvo.
  • Popradská 66, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie